INDELFA vof
Crombacherstraat 18
NL- 6465·AH Kerkrade

Tel. +31 45.5411949
Fax. +31 45.5426399
info@indelfa.com
MECHELSE KOLVENIERSGILDE v.z.w.


LIDGELDEN
Bij aansluiting dient er een éénmalig inschrijvingsrecht van
90 euro betaald te worden door de
kandidaat Medegezel of Sympathisantschutter.
Dit als deelname in het verworven gildenpatrimonium.

jaarlijkse bijdragen:

Medegezel
Medegezel inwonen
Student
Sympathisantschutter
Steunend gezel
Eregezel (minimaal)

90 euro
70 euro
50 euro
65 euro
15 euro
50 euro

Grote Nieuwedijkstraat 433
2800 Mechelen
Tel. 015 55.43.98
e-mail: mk.gilde@worldonline. be
www.kolveniersgilde.be

OPENINGSUREN

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
lSte Zaterdag v.d. maand

20h. - 23h.
19h. - 22h.*
20h. - 23h.
10h. - 14h.
14h. - 18h.

Fin. Rekn'N°; 230-0011608-85

* Enkel Zwart kruit - Gildencamer niet open.HERROPRICHTING
Op 18 augustus 1983 wordt op initiatief van
Jan Severyns, Frans Gooskens en Henry Van der Auwera de Sint-Christoffel- of Kolveniersgilde heropgericht.
Hun doelstelling ~ de aloude tradities en geplogenheden van de historische schuttersgilden in ere te herstellen, zij het aangepast aan de eisen van een moderne maatschappij.
De gilde vindt een voorlopig onderdak in de gebouwen van de kazerne "Baron :Michel", richt er een
10 meter luchtstand in en organiseert de eerste wedstrijden.
In december 1987 verwerft de gilde haar eigen schiethof, de militaire schietbaan aan de Zavelberg te Mechelen.
Een belangrijke doelstelling is gerealiseerd. De daarop volgende jaren wordt er hard gewerkt om de schietbanen te moderniseren en uit te breiden met een aparte 10 meter luchtstand.
P.S. En vanaf mei 2004 de geheel vernieuwde 8 x 50 m schietbanen met geautomatiseerd kaarttransport voor alle disciplines.

Naast het beoefenen van de moderne schietdisciplines, is er opnieuw ruimte en tijd voor de oude historische zwart kruitwapens en worden de aloude schietspelen heringericht. Het Coninckxschieten, het schieten naar de
Coninckxprijzen en de maandelijkse Tinnenprijsschietingen.

Ga naar de Google homepageHet web doorzoekenZoeken in pagina's in het Nederlands